Oferta

Specjalizujemy się w:

 • Doszacowywaniu wysokości odszkodowań za szkody na pojeździe (bezpłatna konsultacja biegłego sądowego rzeczoznawcy samochodowego)
 • Wypadkach komunikacyjnych, w tym wypadkach rowerowych, potrąceniach pieszych, etc.
 • Wypadkach śmiertelnych
 • Wypadkach związanych z uprawianiem sportu
 • Zalaniach, pożarach, awariach sieci energetycznych, huraganach
 • Szkodach rzeczowych i majątkowych
 • Wypadkach przy pracy
 • Wypadkach w gospodarstwach rolnych
 • Nieszczęśliwych wypadkach
 • Wypadkach za granicą
 • Odwołaniach od decyzji ZUS
 • Błędach w sztuce medycznej, w tym zakażeniach w szpitalu, błędnych diagnozach, niewłaściwym leczeniu, zaniechaniu w diagnostyce i leczeniu, błędach przy porodzie, etc.